Tenau Elevator (China) Co., Ltd.

Godkännandekrav för hissteknik

Godkännandekrav för hissteknik

1. Krav på godkännande av utrustning
(1) Den slumpmässiga filen är komplett. Kinas bästa hisstillverkare
(2) Utrustningsdelar och komponenter ska överensstämma med innehållet i förpackningslistan.
(3) Det ska inte finnas någon uppenbar skada på utrustningens utseende.
2. Godkännandekrav för inspektion av överlämnande av civila byggnader
(1) Maskinrummets inre och axiella (stålram) struktur och layout (om någon) måste uppfylla kraven i hissens civila layoutritning. Lyftbanans minsta frigångsstorlek bör överensstämma med kraven i den civila layouten. Hissbanans vägg ska vara vertikal och den tillåtna avvikelsen för den minsta takhöjdsstorleken med lodmetoden är: 0 ~ 25 mm för hiss med hissens körhöjd ≤ 30 m; 0 ~ 35mm för lyftväg med hissens höjd ≤ 60m; 60m 90m, uppfyller kraven i byggplanen.
(2) När det finns ett utrymme som kan nås av personal under liftens grop och det inte finns någon säkerhetsutrustning på motvikten (eller motvikten), måste motviktsbufferten kunna installeras (eller under motvikten) driftområde). ) Sträcker sig till den fasta högen på fast mark.
(3) Innan hissen installeras måste alla reserverade hål i halldörrarna vara försedda med ett säkerhetshölje (säkerhetsskyddsdörr) med en höjd av minst 1200 mm, och tillräcklig hållfasthet ska säkerställas. Den undre delen av skyddshöljet ska ha en höjd av minst 100 mm. Sockelbrädet ska öppnas från vänster till höger, inte uppåt och nedåt. Exempelvis ska säkerhetsskyddshöljet sträcka sig uppåt från bottenytan av det reserverade hålet på landningsdörren till en höjd av minst 1200 mm. Den ska vara gjord av trä eller metallmaterial och den ska vara avtagbar. För att förhindra att annan personal tar bort eller välter den, bör den anslutas till byggnaden. Säkerhetshöljets material, struktur och styrka
ska uppfylla de relevanta kraven i "Teknisk kod för säkerhet vid konstruktion på höjder" JGJ 80- -2016.
(4) När avståndet mellan två intilliggande dörrtrösklar är större än 11 ​​m, måste en lyftdörr monteras däremellan. Lyftbanan
säkerhetsdörr är strängt förbjudet att öppnas i hissen och måste vara utrustad med en elektrisk säkerhetsanordning som endast kan fungera när säkerhetsdörren är stängd. När det finns bilsäkerhetsdörrar för ömsesidig räddning mellan angränsande bilar kan denna punkt inte genomföras.
(5) Det ska finnas ett bra skydd mot läckage och läckage i maskinrummet och gropen, och det bör inte finnas något vatten i gropen.
(6) Huvudströmförsörjningen bör använda TN-S-systemet. Strömställaren ska kunna stänga av maximal ström vid normal användning av hissen. För hissar med maskinrum ska omkopplaren vara lätt åtkomlig från ingången till maskinrummet. För hissar med maskinrum ska omkopplaren ställas utanför lyftbanan. Platser som är bekväma för personalen att närma sig och bör ha nödvändigt
säkerhetsskydd. Jordningens motståndsvärde för jordningsenheten i utrustningsrummet bör inte vara större än 40.
(7) Fast elektrisk belysning bör tillhandahållas i maskinrummet (om sådan finns), markbelysningen bör inte vara mindre än 2001x och en strömbrytare eller liknande anordning bör tillhandahållas i lämplig höjd nära befolkningen för att styra belysningens strömförsörjning .
(8) Permanent elektrisk belysning bör installeras i lyftbanan. Hissbanans ljusspänning ska vara 36V säker spänning. Belysningen i lyftbanan bör inte vara mindre än 50k. Lyftbanans högsta punkt och den lägsta M05m bör vara utrustad med en separat reglage i maskinrummet och gropen.
(9) Golvet i gropen under bilbuffertstödet ska kunna motstå hela flera parallella och relativa hissar bör nämnas
(10) Varje våning ska ha den slutliga färdigställningsplatsen och riktmärket och riktmärket.

Contact Us

*We respect your confidentiality and all information are protected.