Tenau Elevator (China) Co., Ltd.

Hur väljer jag modellen för diverse hiss?

Hur väljer jag modellen för diverse hiss?

Det finns många typer av olika hissar, och vi vet ibland inte hur vi ska välja när vi väljer, särskilt vissa systemkonfigurationer av olika hissar. Först och främst, när vi väljer diverse hissar, måste vi först bestämma vårt användningsområde och sedan välja Välj lämplig form av skräphiss. Generellt, om det är att transportera relativt små och lätta föremål, väljer vi i allmänhet skräphissar i fönster Godshissar Tillverkare . Denna form av hiss är mycket lämplig för transport av vissa tyngre föremål. .

När du väljer modellen för skräphissen måste du köpa den i enlighet med de faktiska kraven så att den kan ha en mycket bra huvudprestanda i specifika applikationer. Förutom formen för skräphissen som beskrivs ovan finns det en viktigare och lämpligare modell för skräphissen. Användning är också mycket viktigt. Den korrekta lastkapaciteten kan gå smidigt under drift, vilket minskar förekomsten av fel och maximerar användningen av hissfunktioner.

Modellen för diverse hiss måste väljas enligt applikationens faktiska specifikationer. Den maximala storleken på diverse hiss är en meter med en meter och en meter fyra, och den kan anpassas efter behov inom detta storleksintervall. 3

Contact Us

*We respect your confidentiality and all information are protected.