Tenau Elevator (China) Co., Ltd.

Vad är hissens drivutrustning?

Vad är hissens drivutrustning?

Drive-bai-systemet du frågar om bör innehålla både drive- och zhi-kontroll. Drivenheten kan delas in i dragsystem och elektrisk dragsystem. Det vill säga det finns tre underavdelningar enligt följande:
Drivsystem: mata ut och överföra kraft, kör hissen Hisstillverkare för att köra, komponenter inkluderar dragmaskin, dragkabelrep, styrhjul, backskiva etc.


Elektriskt drivsystem: ge kraft och implementera hastighetskontroll på hissen. Komponenterna inkluderar dragmotor, strömförsörjningssystem, hastighetsåterkopplingsanordning, motorvarvtalsstyrenhet etc.
Elektriskt styrsystem: Det styr och kontrollerar driften av hissen. Komponenterna inkluderar manöverenhet, positionsvisningsenhet, kontrollpanel (skåp), utjämningsanordning, lagerväljare etc.
Inverter är en del av elektrisk styrning, naturligtvis, det är också i den kategori av drivsystem som du nämnde.

Contact Us

*We respect your confidentiality and all information are protected.